top of page

เราจัดการปัญหาเรื่องน้ำให้กับคุณ

ด้วยประสบการณ์การกว่า 30 ปี ในการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำประสิทธิภาพสูงและให้บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ผลิตภัณต์ของเรา

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำประปา ระบบหม้อไอน้ำ คูลลิ่งทาวเวอร์ เป็นต้น บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบโปรแกรมเคมีเพื่อให้ได้คุณภาพน้ำที่ต้องการ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำ รวมไปถึงการทำโครงการลดต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนสารเคมี สิ่งแวดล้อม และต้นทุนการดำเนินงาน

shutterstock_735214708_edited.jpg

Wastewater Treatment

Inorganic Coagulant • Flocculant • Heavy Metal Remover

Biocides • Chelating Agents • Bio-augmented products

cooling-tower-icon_edited.png

Cooling Water Chemicals

Scale & Corrosion Inhibitor • Biocides • Slime Control Agents

Closed-loop Corrosion Inhibitor

shutterstock_735214708_edited_edited.jpg

Raw Water Treatment

NSF-approved Coagulants • NSF-approved Disinfectants Flocculant • Color Remover • Filter Aid

shutterstock_1771249673_edited.jpg

Reverse Osmosis Chemicals

Antiscalants • Antislime • Disinfectants • Non-oxidizing Biocides • Membrane Cleaning Chemicals

shutterstock_422026291_edited_edited.jpg

Boiler Water Chemicals

Scale Inhibitors • Oxygen Scavengers • Alkalinity Builder • Condensate Treatment • Multifunctional Chemicals 

shutterstock_646002349_edited_edited.jpg

Specialty Chemicals

Please make an inquiry.

shutterstock_391141753_edited_edited.jpg

บริการของเรา

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-047 และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (Testing No.0145) และยังให้บริการด้านการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและให้คำปรึกษา โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ

shutterstock_452102056_edited.jpg

บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ทดสอบคุณภาพน้ำดี น้ำเสีย น้ำในระบบต่างๆ 

วิเคราะห์เคมีของน้ำ ชีววิทยาในน้ำ โลหะหนัก สารพิษในน้ำและอื่นๆ 

shutterstock_452102056_edited.jpg

บริการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อม

ให้บริการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

IMG_0893_edited_edited.jpg

บริการอื่นๆ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ปรึกษาปัญหาคุณภาพน้ำและปรับปรุงการเดินระบบต่างๆ

บริการ Jar-test เพื่อหาเคมีที่เหมาะสม 

ให้เราช่วยคุณไปถึงเป้าหมาย

เราร่วมงานกับบริษัทในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น โรงงานผลิตอาหาร สิ่งทอ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ เคมีภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ อะไหล่รถยนต์ โรงงานประกอบรถยนต์ และยังให้บริการกับลูกค้าในกลุ่มอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล หมู่บ้านจัดสรร คอนโด รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถสร้างผลลัพ์ที่วัดผลได้และสามารถลดต้นทุนให้กับลูกค้าของเรา 

shutterstock_1217538088_edited.jpg

ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย

นอกเหนือจากราคาที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้แล้ว โปรแกรมเคมีที่เราออกแบบให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องได้

10 - 45% ซึ่งรวมทั้งต้นทุนสารเคมี ต้นทุนพลังงาน ต้นทุนการกำจัดของเสียที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงต้นทุนในการ Operate

shutterstock_1771249673_edited.jpg

ปรับปรุงสภาพน้ำให้มีคุณภาพที่เหมาะสม

การควบคุมคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละระบบนั้น ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการเข้าใจการทำงานของเคมีภัณฑ์และการทำงานของระบบต่างๆ เรามีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เคมีภัณฑ์ของเรา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 

shutterstock_1217538088_edited.jpg

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ

เรามีทีมวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถช่วยวิเคราะห์และหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Unit ต่างๆ

ในระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำประปา และระบบอื่นๆ เกี่ยวข้อง

shutterstock_1640613688_edited_edited.jp

แก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดในระบบ

เราสามารถให้คำปรึกษา ช่วยศึกษาหาวิธีการ รวมไปถึงการร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นได้ พร้อมทั้งช่วยวางแนวทางในการป้องกันการเกิดซ้ำ

เราทำงานกับบริษัทชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรม

bottom of page