top of page
wtp1.jpg

ระบบผลิตน้ำประปา

หน้าหลัก / ผลิตภัณฑ์ / ระบบผลิตน้ำประปา

ผลิตภัณฑ์สำหรับระบบผลิตน้ำประปา

เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับระบบผลิตน้ำประปา น้ำใช้ น้ำบาดาล โดยเคมีของเรานั้นได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF 60 ซึ่งเป็นมาตรฐานเคมีเพื่อใช้สำหรับการผลิตน้ำดื่ม จึงมั่นใจได้ว่าเคมีของเรามีประสิทธิภาพสูงและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เรามีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เคมีภัณฑ์ของเราเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ด้านต้นทุน การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำที่ผลิตได้ หรือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ ด้วยประสบการณ์และความเข้าใจในการทำงานของระบบและเคมีที่ใช้ เราสามารถออกแบบโปรแกรมเคมีที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

IMG_1250.JPG

เป้าหมายของคุณคือเป้าหมายของเรา

shutterstock_1771249673_edited.jpg

คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์

ด้วยเคมีภัณฑ์และชีวภัณฑ์หลากหลายชนิด ประกอบกับความเข้าใจในระบบบำบัดน้ำเสีย เราสามารถช่วยปรับปรุงระบบให้บำบัดน้ำประปาที่มีคุณภาพสุงได้ต่อเนื่อง

shutterstock_1640613688_edited_edited.jp

แก้ไขและป้องกันปัญหาในระบบ

ให้คำปรึกษา ศึกษาหาวิธีการ รวมไปถึงร่วมแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นได้ พร้อมทั้งช่วยวางแนวทางการป้องกัน

shutterstock_1693093204_edited.jpg

ลดต้นทุนในการ Operate

ด้วยโปรแกรมเคมีที่เลือกใช้ ทำให้สามารถคุมการจ่ายเคมีได้ง่ายขึ้น ลดภาระในการเติมและผสมเคมี ยืดเวลาการ Backwash กรองทราย ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนในการ Operate ได้

shutterstock_1688222332_edited.jpg

เคมีภัณฑ์คุณภาพสูง

เคมีภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF 60 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับการผลิตน้ำดื่ม จึงมั่นใจได้ว่าคุณภาพน้ำที่ผลิตได้นั้นสะอาดและปลอดภัย ไม่มีสารเคมีอันตรายเจือปน

PrimaClear Chemical Solutions & Service Program

Coagulants, Flocculants & Specialty Chemicals

1. Prima 3-Series Coagulants - NSF-Approved highly charged inorganic blended coagulants

เคมีในกลุ่ม Prima 3-Series เป็นเคมีภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของอลูมิเนียมออกไซด์ปริมาณสูง และมี additive หลากหลายชนิดเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างตะกอน เคมีกลุ่มนี้จะมีน้ำหนักโมเลกุลสูงและมีความหนาแน่นของประจุสูง ซึ่งทำให้มีปริมาณการใช้ที่น้อยกว่าเคมี Coagulant ทั่วไป เช่น สารส้ม PAC  เป็นต้น อีกทั้งยังมีค่าความเป็นด่างสูง (High Basicity) จึงไม่ทำให้ค่า pH ของน้ำเสียลดลง เคมี Prima 3-Series จัดส่งเป็นของเหลวอยู่ในรูปพร้อมใช้ ไม่ต้องผสมน้ำ ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน และด้วยความเข้มข้นของเคมี ทำให้สามารถประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเคมีได้ โดยเคมี Prima 3-Series นั้นได้มีคุณภาพเดียวกับเคมีที่ใช้ในการผลิตน้ำดื่ม โดยได้รับการรับรอง NSF 60

2. Prima 7-Series Flocculant - High molecular weight polymer in powder form and emulsion liquid

เคมีในกลุ่ม Prima 7-Series คือกลุ่ม Polyacrylamide แบบทั้งชนิดประจุบวก ประจุลบ และไม่มีประจุ เป็นสารรวมตะกอนหรือ Flocculant ทำหน้าที่รวบรวมตะกอนเคมีที่เกิดขึ้นจากขั้นตอน Coagulation เคมี Prima 7-Series มีหลากหลายชนิดซึ่งสามารถตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอน Clarification หรือ Floatation Enhancement รวมไปกระบวนการ Sludge Conditioning ไม่ว่าจะเป็นทั้งการทำ Sludge Thickening หรือ Dewatering

Biocides & Disinfectants

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฆ่าเชื้อหลากหลายชนิด รวมไปถึงการกำจัดสาหร่ายหรือตะไคร้น้ำ เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาที่ผลิตได้ให้มีคุณภาพที่เหมาะสม

• Oxidizing Biocides & Disinfectants : Prima Active Oxygen คลอรีน 65% คลอรีน 90% Prima HP-35 

• Non-Oxidizing Biocides & Disinfectants : Prima BIOX - Series 

• อื่นๆ : สอบถามผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในหมวดนี้เพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อเรา

17914.jpg
17764.jpg
Screen Shot 2021-04-28 at 16.36.14.png
Screen Shot 2021-04-28 at 16.36.39.png

ขั้นตอนการขอรับบริการ

istockphoto-1064410048-612x612_edited_ed

สำรวจระบบ

ทีมวิศวกรจะเข้าสำรวจการทำงานของระบบปัจจุบันและเก็บข้อมูลเพื่อจำลอง Jar-test รวมไปถึงการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำปัจจุบัน

istockphoto-1064410048-612x612_edited.jp

Lab Trial

ทดลอง Jar-test เพื่อเลือกเคมีที่เหมาะสม และเปรียบเทียบประสิทธิภาพเคมี Prima กับเคมีเดิม และศึกษาประโยชน์เบื้องต้นที่จะได้จากการเปลี่ยนเคมี

istockphoto-1064410048-612x612_edited.jp

Plant Trial

ทดลองใช้เคมี Prima ในระบบจริง 3 - 7 วัน เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้งานในระบบจริงและผล Lab และเพื่อประเมินต้นทุน ผลประโยชน์ที่จะคาดว่าจะได้

istockphoto-1064410048-612x612_edited.jp

Full Trial

ติดตั้งระบบเคมีและใช้จริงในระบบ โดยจะทำการเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำที่ผลิตได้ได้ ข้อมูลต้นทุนค่าเคมี และข้อมูลอื่นๆ เพื่อสรุปผลประโยชน์ที่จะได้รับ

istockphoto-1064410048-612x612_edited.jp

Process Optimization

หลังจากการเก็บข้อมูลช่วง Full Trial ทีมเทคนิคจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่มี เพื่อหาจุดในการปรับปรุง เช่น การปรับปริมาณเคมีให้เหมาะสม หรือเทคนิคในการ Operate ระบบ

Case Studies

Coming Soon -

bottom of page